Bilimsel Program

BİYOKİMYA LABORATUVAR EĞİTİMİNE ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIM ÇALIŞTAYI
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Konferans Salonu, Etiler, ANKARA
(03.05.2012-04.05.2012)

Ana Konular

 • Biyokimyaya sınır konulabilir mi?

 • Değişik yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde biyokimya laboratuvar dersinin multidisipliner özelliği, Türkiye'de biyokimya eğitimi

 • Dünyadan iyi biyokimya laboratuvarı içerik ve müfredat örnekleri

 • İnteraktif toplantı 1 (farklı fakülte eğitim programlarının tartışılması)
  *Tıp Fakültesi, Meslek Yüksek Okulları, Fen Fakültesi-Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • Öğretim kurumunun tipinden etkilenmeksizin biyokimya laboratuvarı eğitimi verilen öğrenci laboratuvarlarının ortamı ve alt yapısı ne olmalıdır?

 • Biyokimya laboratuvarını alan öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesi ve temel bilgi donanımları ne olmalıdır?

 • Eğitim programına genel bakış

 • Biyokimya laboratuvar uygulamalarında öğretim yöntemleri ve yaklaşımları

 • Biyokimya laboratuvar dersine öğretim üyelerinin her zaman girmediği uygulamaları asistan ve uzmanlık eğitimi alan lisans üstü programların asistanları yürütmektedir. Bu öğretim elemanlarının yeterliliği için sadece ilgili lisans programından mezun olmaları yeterli midir? Aktif katılımlı ideal laboratuvar eğitimi nasıl olmalıdır?

 • Farklı yüksek öğretim kurumlarında okuyan önlisans ve lisans öğrencilerin alması gereken temel bilgiler ve kazanmaları gereken beceriler

 • Bir dönemlik ve iki dönemlik biyokimya laboratuvarının program, içerik ve müfredatı neler olmalıdır?

 • Öğrenci biyokimya laboratuvarlarında güvenliğe uyuluyor mu?

 • Çalışma hayatına başlandığında karşılaşılan sorunlar

 • Biyokimya laboratuvar eğitiminde akreditasyon süreci ve eğitimde kalite

 • Günlük tartışmalar ve sonuç bildirgesinin hazırlanması


Bilimsel Program Detayları