Duyurular ve Önemli TarihlerKatılım Ücreti*:

1- Öğretim üye ve elemanları: 50 TL
2- Lisansüstü öğrenciler: 35 TL
3- Doktora Sonrası Araştırıcılar: 40 TL


1 Mayıs 2012 - Posterlerin Gönderilmesi için Son Başvuru
Katılım için Çalıştay Başvurusu Açıktır.

Ayrıca Biyokimya laboratuvar eğitimi konusunda poster sunumu yapmak isteyen genç araştırıcıların poster özetlerini iletişim formuna ekleyerek ve 250 kelime ile sınırlandırarak göndermeleri gerekmektedir.

Poster Özeti Yazım Kuralları
Poster özetleri Türkçe olarak, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalı (kısaltmalar istisnadır), yazar isimleri akademik ünvan kullanılmadan sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır. Özet metni 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetler on-line gönderilmelidir. Posterler, 70 cm eninde 90 cm boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler çalıştay boyunca sergilenecektir.

* Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri için TÜBİTAK’ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvuru yapılacaktır. Destek verilmesi halinde Düzenleme Kurulu’na yapılmış olan destek başvuruları değerlendirilecektir.